Persónuverndarstefna Stubbs

Stubb er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem appið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Stubbs kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn og notendur Stubbs séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Ábyrgð

Stubbur í eigu Pez ehf., hér eftir Fyrirtækið hefur aðsetur að Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið personuvernd@stubbur.is.

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga

Stubbur safnar upplýsingum um starfsmenm og viðskiptavini sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila.

Stubbur vinnur úr persónupplýsingum um notendur sína í tvennskonar tilgangi: til að veita þeim aðgang að þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga við ábyrgðaraðila og til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum.

Stubbur safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Stubbur geti ekki veitt fulla þjónustu.


Miðlun persónuupplýsinga

Stubbur nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir. Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga.

Stubbur miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Stubb er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Stubbur afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi.

Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Stubbur trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Stubbur leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna

Stubbur leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Stubbur tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni.


Persónuverndarstefna Stubbs er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar. Stubbur áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennnd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Stubbs má finna í appinu Stubbur. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Stubbs skal senda á netfangið terms@stubbur.app.

Persónuverndarstefna fyrst samþykkt 20.04.2019